Αισθητηριακη ολοκληρωση (Sensory Integration Therapy)

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος οργανώνει και ερμηνεύει τα εξωτερικά ερεθίσματα που προσλαμβάνονται με τις αισθήσεις όπως η κίνηση, η αφή, η όσφρηση, η όραση και ο ήχος. Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) συχνά επιδεικνύουν συμπτώματα αισθητηριακής δυσλειτουργίας καθιστώντας δύσκολο για αυτά την επεξεργασία των πληροφοριών που προσλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων.

Τα παιδιά μπορούν να έχουν ήπια, μέτρια ή σοβαρά ελλείμματα στην αισθητηριακή τους λειτουργία (υπερευαισθησία ή υποευαισθησία). Για παράδειγμα, ένα υπερκινητικό παιδί πιθανόν να αποφεύγει το άγγιγμα ενώ ένα άλλο υπερκινητικό παιδί θα το αναζητά σε υπερβολικό βαθμό.

Ο στόχος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι αναπτύξει την ικανότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος να επεξεργάζεται τις αισθητηριακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά.

Μέσω της ολοκλήρωσης, ο εγκέφαλος σχηματίζει συνεκτική πληροφόρηση με σκοπό να δράσει. Η μέθοδος κάνει χρήση νευρο-αισθητηριακών και νευρο-κινητικών  ασκήσεων για να βελτιώσει την ικανότητα του παιδιού του να αυτορυθμίζεται. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να βελτιωθούν η προσοχή, η συγκέντρωση, η κατανόηση, η ισορροπία, ο συντονισμός και ο έλεγχος της παρορμητικότητας σε πολλά παιδιά.

Η αξιολόγηση και η θεραπεία μέσω της εν λόγω παρέμβασης γίνεται από εργοθεραπευτή ή/και φυσικοθεραπευτή. Σχεδιάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρέχει αισθητηριακές πληροφορίες στο παιδί για να βελτιωθούν οι εγκεφαλικές λειτουργίες και η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών.  Η θεραπεία ενισχύει τις ικανότητες επεξεργασίας αισθητηριακών πληροφοριών και συνεπώς βοηθάει το παιδί να μαθαίνει πιο εύκολα.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent backgroundΜέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s