Εφαρμοσμενη αναλυση της συμπεριφορας (ΕΑΣ)

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) είναι η πειραματικά θεμελιωμένη επιστήμη της συμπεριφοράς που έχει τις ρίζες της στο έργο του B.F. Skinner, όπως ξεκίνησε την δεκαετία του 1930. Οι αρχές και οι μέθοδοι της ΕΑΣ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς τομείς.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, πληθώρα επιστημόνων της ΕΑΣ έχουν κάνει χρήση της θετικής ενίσχυσης και άλλων θεραπευτικών αρχών με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, το παιχνίδι, οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, η αυτοφροντίδα, η εργασία. Στόχος είναι η μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς σε άτομα με αυτισμό σε όλες τις ηλικίες. Κάποιες τεχνικές της ΕΑΣ συμπεριλαμβάνουν την καθοδήγηση από ενήλικες, ενώ άλλες εστιάζουν στα ενδιαφέροντα του παιδιού και ακολουθούν τις δικές του επιλογές.

Ακόμα, με διάφορες τεχνικές διδάσκονται δεξιότητες στα πλαίσια ποικίλων δραστηριοτήτων. Όλες οι δεξιότητες χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα και προσφέρονται στα παιδιά πολλές επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες για να μάθουν και να εξασκηθούν σε ποικιλία συνθηκών με την παροχή άφθονης θετικής ενίσχυσης. Οι στόχοι της παρέμβασης αλλά και οι συγκεκριμένου τύπου οδηγίες και ενισχύσεις χρησιμοποιούνται με σκοπό να προεκτείνουν τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Η επίδοσή του αξιολογείται συνεχώς με άμεση παρατήρηση, και τροποποιείται εάν τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν σημειώνει πρόοδο.

Ο τελικός στόχος της ΕΑΣ είναι να καταστήσει το παιδί με αυτισμό όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο σε ποικιλία συνθηκών.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent backgroundΜέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s