Εργοθεραπεια (Occupational Therapy)

Η εργοθεραπεία μπορεί να ωφελήσει ένα παιδί με αυτισμό και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.  Στόχος είναι να διατηρεί, να βελτιώνει ή να αναπτύσσει δεξιότητες που επιτρέπουν στο παιδί να συμμετέχει ανεξάρτητα σε δραστηριότητες. Δεξιότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας, δεξιότητες αντιγραφής, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, και κοινωνικοποίησης είναι κεντρικές στην εργοθεραπεία.

Μέσω της εργοθεραπείας, ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να βοηθηθεί τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο με το να εξασκηθεί στην ένδυση, στο να πηγαίνει τουαλέτα, στο να καλλωπίζεται – αυτοφροντίζεται, να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, κινητικές και οπτικές δεξιότητες που βοηθούν στη γραφή, στην ανάγνωση, στη χρήση του ψαλιδιού, και στο συντονισμό αδρών κινήσεων που θα το βοηθήσουν σε δραστηριότητες όπως το να περπατά κατάλληλα ή να κάνει ποδήλατο.

Η εργοθεραπεία είναι, συνήθως, μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης, των γονέων και άλλων μελών της οικογένειας. Ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να κατακτήσει μέσω μιας τέτοιας συνεργασίας ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες παιχνιδιού με σκοπό την επιτυχή του ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent background Μέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s