Παρεμβαση Λεκτικης Συμπεριφορας (Verbal Behavior Intervention)

Η παρέμβαση στη Λεκτική Συμπεριφορά είναι συχνά συμπληρωματική της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΕΑΣ). Αν και οι δύο βασίζονται σε θεωρίες του Skinner, υπάρχουν διαφορές σε θεωρητικό επίπεδο. Ο Skinner δημοσίευσε την Λεκτική Συμπεριφορά που περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργική ανάλυση της γλώσσας. Εξήγησε ότι η γλώσσα μπορεί να ομαδοποιηθεί σε μικρότερες μονάδες, όπου η καθεμιά εξυπηρετεί μια διαφορετική λειτουργία.

Η λειτουργία μιας μικρής λέξης (mand) είναι να ζητήσει κανείς ό,τι επιθυμεί. Για παράδειγμα, το παιδί μαθαίνει να λέει «μπισκότο», όταν θέλει να έχει ένα μπισκότο. Όταν του δίνει ο ενήλικας το μπισκότο, η χρήση της λέξης ενισχύεται και θα χρησιμοποιηθεί ξανά στο ίδιο πλαίσιο.

Κάποιες φορές δίδεται έμφαση στη λειτουργία της γλώσσας και κάποιες άλλες στο πρόγραμμα του Lovaas. Στην πρώτη περίπτωση, το παιδί ζητά το μπισκότο προφορικά (ή λέγοντας την πρώτη συλλαβή της λέξης ή με ένα νεύμα-όπως μπορεί). Στο πρόγραμμα του Lovaas το παιδί μπορεί να πει τη λέξη μπισκότο όταν το βλέπει σε μια εικόνα. Η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να παράγουν αυθόρμητα λόγο και στο κατάλληλο πλαίσιο.

Μια άλλη τεχνική λέγεται «intraverbals» και περιγράφει τον τρόπο που τα άτομα συζητούν. Ειδικότερα, είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ενός άλλου ατόμου που αναζητούν την αιτία. Για παράδειγμα: Λέω στο παιδί «Μαγειρεύω..» και το παιδί συμπληρώνει την πρόταση λέγοντας «Μπισκότα». Ακόμα, εάν πεις «Τι μπορείς να φτιάξεις;» και το παιδί απαντήσει «Μπισκότα». Τα «intraverbals» επιτρέπουν στα παιδιά να συζητούν για πράγματα/ερεθίσματα που δεν είναι παρόντα, το οποίο βοηθά στη διεξαγωγή συζήτησης και είναι ένας από τους στόχους της εν λόγω παρέμβασης.

Τόσο η παρέμβαση στη Λεκτική Συμπεριφορά όσο και η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Η παρέμβαση στη Λεκτική Συμπεριφορά προσπαθεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον του παιδιού προκειμένου να αναπτύξει μια συσχέτιση ανάμεσα στην αξία – λειτουργία που έχει η λέξη και στην ίδια τη λέξη.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent backgroundΜέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s