Παρεμβαση που εστιαζει στην Αναπτυξη της Σχεσης

(Relationship Development Intervention)

 

Η παρέμβαση που εστιάζει στην ανάπτυξη της σχέσης βασίζεται στο έργο του ψυχολόγου Steven Gutstein. Αυτή η θεραπευτική παρέμβαση εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μακροπρόθεσμα για τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Είναι μία μέθοδος παρέμβασης που εστιάζει στην εκπαίδευση των γονέων προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συνάπτουν φιλίες, να νιώθουν ενσυναίσθηση, να εκφράζουν αγάπη και να είναι ικανά να μοιράζονται εμπειρίες με άλλους. Το πρόγραμμα του Gutstein βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα σε ανθρώπους τυπικής ανάπτυξης και υποβάλλει ερευνητικά ευρήματα σε μια συστηματική κλινική προσέγγιση. Η έρευνα του βρήκε ότι τα άτομα με ΔΑΦ φαίνεται να στερούνται συγκεκριμένες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενσωμάτωση στα κοινωνικά περιβάλλοντα που διαρκώς μεταβάλλονται και αλλάζουν. Αποκαλεί αυτές τις δεξιότητες δυναμική νοημοσύνη και τις περιγράφει ως εξής:

  • Συναισθηματική αναφορά: Η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς συναισθηματική ανατροφοδότηση για να μάθει από την εμπειρία από των άλλων.
  • Εναρμόνιση με τα κοινωνικά δεδομένα: Η ικανότητα να παρατηρεί κανείς και εν συνεχεία να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του με σκοπό να συμμετέχει σε αυθόρμητες σχέσεις που περιλαμβάνουν συνεργασία και ανταλλαγή συναισθημάτων.
  • Εκφραστικός λόγος: Το να χρησιμοποιεί κανείς τη γλώσσα και τη μη λεκτική επικοινωνία με σκοπό να δείξει ενδιαφέρον για τον άλλον, να αλληλεπιδράσει μαζί του, να μοιράζεται αντιλήψεις και συναισθήματα και να ρυθμίζει τις δράσεις του βάσει των άλλων.
  • Ευέλικτος τρόπος σκέψης: Η ικανότητα να προσαρμόζεται κανείς γρήγορα, να εναλλάσσει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καθώς αλλάζουν οι συνθήκες.
  • Η διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν τη σχέση: Η ικανότητα να βρίσκει κανείς ευρύτερο νόημα. Η επίλυση προβλημάτων που δεν έχουν ορθές και λανθασμένες απαντήσεις.
  • Πρόβλεψη και γνώση εκ των υστέρων: Η ικανότητα να μαθαίνει κανείς από τις παρελθούσες εμπειρίες και να κάνει μελλοντικά σχέδια με παραγωγικό τρόπο.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent backgroundΜέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s