Συστημα επικοινωνιας με ανταλλαγη εικονων (PECS)

Με την μέθοδο PECS, όταν τα παιδιά δεν αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο ή χρειάζονται μακρόχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη του επικοινωνιακού τους λόγου, μαθαίνουν να επικοινωνούν με την χρήση εικόνων. Το ονόμασαν σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων και δίνει την δυνατότητα στα παιδιά με ΔΑΦ να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας εικόνες και σύμβολα. Σχεδιάζοντας το PECS, οι δημιουργοί του στόχευαν στην ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, εφόσον το παιδί μπορεί να ταυτίζει την κάθε φωτογραφία με το αντίστοιχο αντικείμενο και έχει μάθει να επιλέγει ενισχυτές ή να εκδηλώνει προτίμηση γι’ αυτούς.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις εικόνες αυτές με σκοπό να λεκτικοποιήσουν μια επιθυμία τους, μία παρατήρηση, ή ένα συναίσθημα. Αυτές τις εικόνες μπορεί να τις προμηθευτεί κανείς από ένα εγχειρίδιο από το εμπόριο ή μπορεί να τις φτιάξει ο ίδιος από εφημερίδες. Εφόσον αρκετά άτομα με αυτισμό έχουν την τάση να μαθαίνουν με οπτικά βοηθήματα, αυτή η μέθοδος επικοινωνίας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη βελτίωση των επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων τους.

Το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PECS παράγεται από την εταιρεία Pyramid και αποτελείται από τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο θεραπευτής συνεργάζεται με τους γονείς και το παιδί προκειμένου να συναποφασιστεί ποιες εικόνες θα κινητοποιούν το παιδί. Τότε δημιουργούνται κάρτες με αυτές τις εικόνες και ο θεραπευτής σε συνεργασία με το γονιό βοηθούν το παιδί να ανακαλύψει ότι δείχνοντας την ανάλογη κάρτα, μπορεί να έχει πρόσβαση στο επιθυμητό αντικείμενο. Στη δεύτερη φάση, ο θεραπευτής απομακρύνεται από το παιδί, τη στιγμή που του δείχνει την εικόνα, έτσι ώστε το παιδί να πλησιάσει το θεραπευτή, να δείξει την κάρτα και να λάβει άμεσα την ενίσχυση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναπτύσσεται η ικανότητα του παιδιού να αναζητά την προσοχή ενός άλλου ατόμου. Με αυτό τον τρόπο, ολοκληρωμένο λεξιλόγιο και μέθοδοι χρήσης νέων λέξεων διδάσκονται κατ’ευκαιρίαν στο παιδί.

Σε μεταγενέστερες φάσεις, στα παιδιά δίδονται περισσότερες από μία εικόνες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιες θα χρησιμοποιήσουν για να ζητήσουν ένα επιθυμητό αντικείμενο, και μέσω αυτής της διαδικασίας ο αριθμός των καρτών αυξάνεται και με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και το λεξιλόγιο του παιδιού. Σε βάθος χρόνου, το παιδί έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την ικανότητα να χρησιμοποιεί προτάσεις, συμπεριλαμβάνοντας φράσεις όπως «θέλω» για να ξεκινήσει την πρόταση, και ακόμα χρησιμοποιώντας επίθετα όπως «μεγάλο» ή «κόκκινο». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η οποία μπορεί να πάρει εβδομάδες, μήνες ή χρόνια, το πρόσωπο φροντίδας παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση στο παιδί.  Επιτρέποντας στα παιδιά να εκφράζονται μη λεκτικά, είναι λιγότερο απογοητευμένα και μειώνονται οι προβληματικές συμπεριφορές όπως οι εκρήξεις θυμού.

 

Πηγή: Irish Autism Action

 

 

koritsaki_transparent backgroundΜέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s