Το κεντρο

Το ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι ένα καταξιωμένο πρότυπο κέντρο για την ψυχική υγεία και ανάπτυξη του παιδιού και εφήβου με 15ετη λειτουργία.

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:

  • Δυσκολίες λόγου – ομιλίας – φωνής
  • Αναπτυξιακές αποκλίσεις /διαταραχές
  • Επιβράνδυνση ψυχοκινητικής ανάπτυξης
  • Έντονους προβληματισμούς/ δυσκολίες συμπεριφοράς

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, αποκατάστασης και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Η λειτουργία μας βασίζεται σε αυστηρά καθορισμένους κανονισμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς επόπτες, στην διεπιστημονική ομάδα μας, στις υποομάδες θεραπευτών και στην στενή συνεργασία με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών.

Παρέχουμε σεμινάρια στον χώρο μας και στην κοινότητα αλλά και εποπτείες σε άλλους ειδικούς εκτός του χώρου μας. Τα θεραπευτικά μας προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τίθενται σε διαρκή διαδικασία αξιολόγησης ανάλογα με τα άμεσα αποτελέσματά τους. Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών μας, τα προγράμματα αυτά μπορούν να είναι σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και να λαμβάνουν χώρα τόσο μέσα στο κέντρο μας όσο στο σπίτι.

 

 

koritsaki_transparent background Μέτρο μας η εξέλιξή σας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s